top of page

Režim dne

7:00 – 10:00

Příchod dětí, volná hra, cvičení, svačina a vzdělávací činnosti
 

10:00 – 11:30

Pobyt venku
 

11:30 – 12:15

Oběd
 

12:30 – 14:30

Malé děti odpočinek na lůžku, velké děti individuální práce,  příprava na školu
 

14:30 – 15:00

Svačina

 

15:00 – 17:00

Volná hra, odchod dětí

 

 

 

 

Provoz mateřské školy je zajišťován v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin. O děti se stará dostatečný počet kvalifikovaných pedagogických pracovníků a provozních zaměstnanců. Příchody a odchody dětí probíhají bez časového omezení v rámci celé provozní doby.Denní program zahrnuje:

 

  • Základní péči (příjem a předávání dětí rodičům, pobyt venku, hygienu, stolování, odpočinek).

  • Hry a pohybové aktivity (ve třídě i při pobytu venku).

  • Řízené činnosti (společné, skupinové, individuální).

Program v mateřské škole má pravidelný rytmus a řád, který je však flexibilní k potřebám dětí. Děti tráví dostatečnou dobu venku a činnosti jsou přizpůsobeny momentálnímu počasí. Volný pohyb dětí je možný nejen v interiéru školy, ale i na zahradě a v uzavřeném okolí budovy.

bottom of page