top of page

Vzdělávací program

  • Školní vzdělávací program je zpracován dle zásad Rámcového - vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (zákon 561/2004 Sb., školský zákon).

  • Konkrétní Třídní vzdělávací program je pro rodiče k nahlédnutí na nástěnce mateřské školy.

  • Program je přizpůsoben věku a potřebám dítěte.

 

  • Denní program je rozdělen na volnou hru, ranní cvičení, řízenou činnost, pobyt venku, hygienu, stolování a odpočinek.

  • Součástí programu mateřské školy je dvojjazyčné vzdělávání, tj. výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím v rozsahu 16 hodin týdně.

 

  • Součástí vzdělávacího programu jsou interní a externí aktivity. Na prázdniny je pro děti v mateřské škole připravován tematický program.
     

  • Dvakrát během roku jsou organizovány návštěvy odborníků. Např. podiatra, fyzioterapeuta, psychologa, optometristy.

bottom of page