top of page

Aktivity

Interní aktivity (probíhají přímo v mateřské škole)

  • Bilingvní česko-anglické vzdělávání s rodilým mluvčím v rozsahu 16 hodin   týdně. Od pondělí do čtvrtka probíhají denní činnosti dvojjazyčně, při dětských aktivitách je přítomná i česká učitelka. Dvakrát v týdnu probíhá intenzivní shrnutí a opakování (20-30 minut) co se děti naučily, včetně obrázkového ohodnocení dětí.

 

  • Zdravé cvičení je zaměřené na prevenci správného držení těla u dětí v mateřské škole. Probíhá jednou za 14 dní s fyzioterapeutkou Martinou Voplatkovou – Zdravý pohyb s.r.o.. Včetně konzultací pro rodiče.

  • Taneční kroužek je součástí denního programu. Jeden den v týdnu je aktivně věnován tanečkům a zpívání s paní učitelkou. Děti nenásilnou a hravou formou rozvíjí své pohybové schopnosti a díky rytmické průpravě se u nich rozvíjí cit pro hudbu.

 

  • Keramika je součástí denního programu. Jeden den v týdnu je aktivně věnován výtvarným činnostem (keramika a různé výtvarné techniky). Práce s keramickou hlínou rozvíjí u dětí představivost, kreativitu, jemnou motoriku

       a zároveň je učí trpělivosti.

  • Starání se o zvířátka je součástí denního programu. Vychovává děti ke kladnému vztahu k živým tvorům. Je doplněno o pravidelnou péči o malé zvířátko.

 

Externí aktivity (probíhají mimo mateřskou školu)

  • Tenisová školička v Kunraticích s výukou základů tenisu pro předškolní děti. Zajistíme dle zájmu rodičů a v minimálním počtu 6 dětí.

  • Solná jeskyně jako prevence před nemocemi dýchacích cest. Zajistíme dle zájmu rodičů a v minimálním počtu 6 dětí.

 

  • Dopravní výchova a výuka bezpečného chování v dopravním provozu je součástí denního programu. Jednou za rok je doplněna o návštěvu dopravního hřiště v Praze 4.

 

  • Jízdu na ponících zařazujeme do našeho vzdělávacího programu pro její pozitivní vliv na zdraví a psychický rozvoj dětí. Probíhá v rámci pobytu na Monínci.

bottom of page