top of page

Náš tým

Náš tým vytváří dětem klidnou rodinnou atmosféru. Důraz klademe na individualitu dítěte. Učíme děti respektovat a vážit si jeden druhého a připravujeme jim takový program, aby pobyt ve školce byl pestrý jako mozaika.

Naši učitelé se neustále vzdělávají pravidelným absolvováním odborných seminářů. Nově získanými vědomostmi zvyšují kvalitu výuky a úroveň vzdělávání

v naší škole tak, aby odpovídala současným požadavkům.

Hana Hlaváčková

Ředitelka mateřské školy

 • Přes 35 let praxe práce s dětmi a vedením mateřských škol.

 • 7 let vedla speciální mateřskou školku.

 • Členka správního výboru Československého ústavu zahraničního.

 • Specialistka pro rozvoj vzdělávání.

Šárka Majerová

Učitelka mateřské školy, oddělení Háďátek

 • 35 let pedagogické praxe, zkušenost s heterogenními třídami.

 • Zaměření na hudební výchovu, pohybovou a taneční výchovu.

Irena Prachařová

Učitelka mateřské školy, oddělení Veverek

 • Přes 35 let pedagogické praxe, zkušenost s heterogenními třídami.

 • Zaměření na výtvarnou výchovu, keramiku.

Danial McDonald

Lektor angličtiny - rodilý mluvčí

 • Brighton, England.

 • 5 Years of experience teaching children.

 • Teaching Knowledge Test (TKT) Modules 1 & 2, Cambridge University.

 • Content Learning Integrated Language (CLIL) Certificate.

 • 300 Hour Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Certificate.

Helena Dlábková

Asistentka pedagoga

 • Dlouholetá praxe pěstounky náhradní rodinné péče.

Václav Prachař

Provozní pracovník

bottom of page